Opinie in de Volkskrant: Solidariteit met Oekraïne vereist ook meer waardering voor Oost-Europa

Herwaardeer Oost-Europa en reken af met de stereotype negatieve, neerbuigende beeldvorming, want die speelt Poetin in de kaart, stel ik in een opiniestuk in de Volkskrant. Ik ga in op de geschiedenis en invloed van die beeldvorming, en waarom die moet veranderen: “Oekraïne en de andere landen in het oosten van het continent vormen geen koloniale ruimte, speelbal of buffer, maar zijn volwaardige, autonome staten met rijke geschiedenissen en eigen culturen. Deze nieuwe beeldvorming is cruciaal voor de westerse solidariteit met Oekraïne op de lange termijn en de democratische toekomst van heel Europa.”

Wie er online niet bij kan, leze de papieren versie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *