Monthly Archives: August 2019

Paper op Historicidagen: Een Ander Europa

Tijdens de Historicidagen, die dit jaar van 22 t/m 24 augustus werden georganiseerd in Groningen, heb ik een paper gepresenteerd met als titel Een Ander Europa: De scheiding tussen Oost en West voorbij. Het thema van het congres was ‘inclusieve geschiedenis’. In mijn presentatie legde ik daarom uit waar de mentale scheiding tussen West- en Oost-Europa vandaan komt, hoe die ook nu nog wordt bestendigd en wat wij daar als historici aan kunnen doen, om zodoende tot een meer inclusieve geschiedenis van heel Europa te komen. Eén van de manieren: heb het in publicaties over de tijd vóór de Verlichting niet over ‘West-‘ of ‘Oost-Europa’, want die concepten ontstonden pas in de achttiende eeuw.