Mark Rutte en Johan de Witt

Vandaag verscheen in De Volkskrant mijn opiniestuk, waarin ik een vergelijking maak tussen Mark Rutte en de dividendbelasting enerzijds en Johan de Witt en de Nederlandse graanhandel met het Oostzeegebied in de zeventiende eeuw anderzijds. Wat voor overeenkomsten en verschillen zijn er te vinden tussen het heden en het verleden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *