De echte vliegende Hollander: Een Nederlandse admiraal in Gdańsk

Voor de website Maritiem Portal schreef ik een blog getiteld De echte vliegende Hollander: Jacob van Wassenaer Obdam in gedichten uit 17e-eeuws Gdańsk. Ik bespreek daarin de wijze waarop de Nederlandse admiraal Van Wassenaer Obdam (1610-1665), die in eigen land een twijfelachtige reputatie genoot, besproken wordt in Latijnse gedichten uit Gdańsk/Danzig, de Baltische havenstad die eeuwenlang bij het Pools-Litouwse Gemenebest hoorde.

Abraham Evertsz. van Westerveld, Portret van Jacob van Wassenaer Obdam, ca. 1660.

Van Wassenaer Obdam maakte zich meermaals verdienstelijk voor Gdańsk, hetgeen tot uiting komt in meerdere lofdichten die ik gevonden heb tijdens archiefonderzoek ter plaatse. De dichters benadrukken de banden tussen de admiraal (en de Nederlandse Republiek als geheel) en hun stad, alsook de spectaculaire dood van de vlootvoogd, die in 1665 omkwam tijdens de Slag bij Lowestoft. De gedichten vormen een van de vele culturele sporen van de ‘moedernegotie’ en getuigen van de verwevenheid van de belangen van de Republiek en Gdańsk in de zeventiende eeuw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *